Platyhelminthes típusú testterv


Ebben a felülvizsgálatban a Hox milyen ételek félnek a parazitáktól a testben a ParaHox géncsoportok eredete ProtoHox gén klaszter duplikációjával, valamint a génszámukban bekövetkezett változásokkal a főbb Metazoan átmenetekben kritikusan kerül áttekintésre. A meglévő adatok és a gerinces evolúció evolúciójának kritikus szakaszaiban a közelmúltbeli eredményeinek újraértékelése alternatív forgatókönyveket javasol a Hox gén számok eredetére, szerkezetére és változására a Metazo evolúció releváns eseményeiben.

Megbeszélem az ellentétes nézeteket, és azt javaslom, hogy i a ProtoHox klaszternek csak két génje volt, és nem négy, mint általánosan vélekedett: ennek következménye, hogy a bilateriák eredete egybeesett az új Hox és ParaHox génosztályok feltalálásával, amelyek megkönnyítették ilyen átmenet; ii a ProtoHox klaszter duplikációja egy cisz- duplikációs esemény volt, nem pedig egy átfedési esemény, mint azt korábban javasoljuk, és iii az ősi gerincesek klaszterének 14 Hox génje volt, és nem a 13 általános feltételezésű.

A hox gének a homeobox gének egy osztályába tartoznak, a transzkripciós faktorok egyik fő osztálya, amelyek a fejlődés számos aspektusát szabályozzák Gellon és McGinnis, A homeobox felfedezése ben McGinnis és munkatársai, és az a megállapítás, hogy a hasonló gének hasonló módon működnek az állatokban, mint a legyek és az egerek, elősegítette a fejlődő és evolúciós biológusok megbékélését.

Azóta a kísérleti embriológusok összpontosítottak az embriológiai folyamatok feloldására, míg az evolúciós biológusok követik a természetes populációkban a génfrekvenciák változását.

Nem sokkal ezután a Hox gén számok, szekvencia és szabályozás változásai a testterv platyhelminthes típusú testterv és diverzifikációjához pl.

cukor a leheletből fehér gyógyszer férgek

Gellon és McGinnis, ; Wagner és mtsai, ; Amores et al, Ami a Hox-géneket speciálisvá tette a fejlődési szabályozók között, nemcsak a kromoszómális komplexek szervezése, kilenc gén a legyekben és 39 gén négy csoportban emlősökben 1. A klaszter egyik végén lévő gének expresszálódnak, és az embrió elülső végét modellezik, míg a klaszter másik végén lévő gének a hátsó végét képezik Duboule és Dollé, A klaszter 3'-végén lévő géneket kifejezetten a fejlődés során fejezik ki, mint az 5'-végén lévő gének Duboule, ; így az idő előtti kolinearitás a fejlődési rendszerekben, amelyek az elülsőtől a hátsóig terjednek, azonnal térbeli kolinearitáshoz vezetnek.

A kolinearitás molekuláris mechanizmusai megfoghatatlanok, bár a kromatin-átalakítás és a kromoszóma-régiók fizikai topográfiája közelmúltban bekövetkezett Duboule és Deschamps, A rovar- és emlősök Hox klasztereinek szerkezete és a klaszterstruktúra a protosotomák és a deuterosztomák utolsó közös őse, valamint az utolsó gerinces őse esetében következett be, mielőtt a gerinces állományban a klaszter duplikálódna de az alternatív nézeteket lásd az 5.

A Hox géneket az Anterior, a Group3, a Central és a Posterior osztályokba sorolják szekvencia hasonlóságok alapján. A számok és a nyilak az ortológiai kapcsolatokat platyhelminthes típusú testterv. Teljes méretű kép A Hox-gének fejlődése még mindig nem teljesen ismert. Mind a protosztóma, mind a deuterosztóma vonalban ez az eredeti klaszter különféle evolúciós utakat követett, és a központi és a hátsó régióban további tandem-duplikációk figyelhetők meg, amelyek a komplexek jelenlegi összetételét tükrözik felülvizsgálták de Rosa et al.

Ez a megállapítás azt jelezte, hogy az állatfejlődés korai szakaszában négy gén hipotetikus ProtoHox klasztere, amely két ikercsoportot eredményez.

Ezek az elsődleges Hox-klaszterek, amelyek a cisz- duplikációval Drosophilában nyolc génre, vagy emlősök 13 paralóg csoportjára és az első paraHox-klaszterre terjedtek ki, amely egy tagot elvesztett és legalább három gén komplexet eredményezett.

Fő különbség - Acoelomate vs Coelomate

Itt összefoglalom a Hox és a ParaHox gének platyhelminthes típusú testterv a klaszter tartalmakat a különböző vonalakban, és megvitattam a Hox és a ParaHox géncsoportok fejlődésére vonatkozó hipotéziseket. A Hox és a ParaHox klaszterek kialakulása és fejlődése. A ParaHox klaszter elvesztette a központi gént, és a Hox klaszter hét tagot bővített a protostómák és a deuterosztómák utolsó közös ősében.

A két gént egy elülső és egy hátsó tartalmazó ProtoHox klaszter duplikációval a Primordialis, két gén tartalmú, Hox és ParaHox klasztereket eredményezte. A három- és négygén tartalmú ParaHox és Hox klaszterek összetételét az egyetlen gén tandem duplikációja okozza, függetlenül mindkét klaszterben.

Mi a különbség az intimlézerek között?

Később az evolúcióban a négy gén Hox klaszter tovább terjeszkedett a tandem duplikációval, legfeljebb hét génnel a protostómák és a Deuterostomák utolsó közös ősében.

Teljes méretű kép Találd 1: Két vagy négy? A szekvencia hasonlósága alapján a Hox gének négy csoportba sorolhatók: az Anterior csoportba PG1—2a 3. Ennélfogva a modell ProtoHox komplexet prognosztizál négy génnel 2a.

A parazita felfedte a dicyemida új felfedezéseit - Biológia -

Új felfedezések a ParaHox fürtön pl. Ferrier és Holland, ; Platyhelminthes típusú testterv és Amemiya Ferrier és Minguillón, mindig egy evolúciós keretet mutat be egy négy génnel rendelkező ProtoHox klaszterrel. Itt javaslom egy alternatív forgatókönyvet a ProtoHox klaszter és az elsődleges Hox és ParaHox klaszterek szerkezetére, amely figyelembe veszi a rendelkezésre álló adatok és az újabb felfedezések újbóli felülvizsgálatát az alacsonyabb metazoánoknál.

a paraziták bolygójának megtisztítása hogyan lehet megszabadulni az élősködő barátoktól

Brooke és munkatársai azt javasolják, hogy a ProtoHox klaszter duplikálódjon a kambriai robbanással együtt, amikor jelentősebb protosztóma és deuterostome phyla jelent meg. Ennélfogva a ProtoHox klaszter duplikációjának előfordulnia kellett a cnidarianok és a Tripoblastic állatok eltérése előtt.

A Hox és a ParaHox keresése Dipoblast állatokban intenzív. Így két következtetés lehetséges: i a négygén ProtoHox klaszter modell szerint a PG3 Hox és a ParaHox elveszett minden Cnidarianban, és egy központi ParaHox elveszett minden cnidáriusban és bilateriánusban 3a.

Hallucigenia feje | természet - Hírek és nézetek -

Ábravagy ii A ProtoHox klaszter és az elsődleges Hox és ParaHox klaszterek csak anterior és posterior gének voltak, más szóval a ProtoHox klaszter csak két gént tartalmazott 2b. Változások a Hox és a ParaHox számokban, amelyek a Metazoan átmenetekhez kapcsolódnak.

Phylum Platyhelminthes : Animal classification (NEET)

Ezenkívül a Cnidarianok legalább három Hox és ParaHox gént veszítettek el. Teljes méretű kép A négy génmodellt a fehérjék, amelyek több mint millió évvel ezelőtt elterjedtek, a Banerjee-Basu és Baxevanis, ; Peterson et al, Ezek az értékek jóval alacsonyabbak a 18S RNS vagy teljes fehérjeszekvenciákkal végzett filogenetikai elemzések bizalmi arányánál, hogy megállapítsák a korai divergensek közötti összefüggéseket Hillis és Bull, Ezen túlmenően a négygén klasztermodell szükségszerűen azt jelenti, hogy a Hox gének két csoportja 3.

Továbbá, a cnidariákban négy helyett két gén jobban megfelel az evolúciós megfontolásoknak 3b. A bilateriánok hox-génjei az antero-posterior testtengelyre vonatkoznak. A Cnidarian Hox gének a száj-aborális tengely mentén lépcsőzetes kifejezést mutatnak Finnerty, ; Finnerty és mtsai,bár az ilyen kifejezés polaritására vonatkozó adatok rejtélyesek Masuda-Nakagawa és mtsai, ; Yanze és mtsai, ; Finnerty, ; Finnerty és munkatársai, A Hox-gének kolinearitása a Cnidarian-okban, ha van ilyen, nehezen összeegyeztethető csak két Hox-génnel.

Molnár F. Árpád Orbán Ráhel-filmje első mondata is 3 perc! (Március 2020).

A korai platyhelminthes típusú testterv Hox-kiegészítőjéről szóló legújabb adatok segítenek abban, hogy alternatív forgatókönyveket tervezzünk. Ennélfogva az Acoelomorpha kiváltságos közbenső pozíciója, mint egy egyszerű, nem szabályozott, acelomált Bilaterian, segíthet abban, hogy megértsük a Hox klaszterek fejlődését.

Ha a négygénmodell helyes, és a cnidáriusok és a bilateriaiak közös ősei már négy Hox-génnel és három-négy ParaHox-génnel rendelkeztek, az Acoels-ben bonyolultabb klasztereket találnánk pl. Ha a két génmodell helyes, és a Cnidarianok ezt a régi állapotot képviselik, az Acoel klaszterekben több mint két gént találnának.

rossz lehelet reggel a nőknél férgektől felnőtteknek széles spektrumú tablettáig

A legutóbbi adatok Cook és mtsai, ; Baguña és Riutort, határozottan arra utalnak, hogy az Acoels rendelkezik egy négy génnel rendelkező Hox klaszterrel egy elülső, egy 3. Ezért a négygénmodell 3a. Érdekes elképzelni, hogy a legalább három génnel rendelkező klaszterek erőteljes eszközei voltak a bilateriaiak újonnan megszerzett antero-posterior tengelyének differenciált mintázatának, ellentétben a cnidariák két korai géncsoportjával. A közbenső hipotézisek előrehaladhatók, például egy három génnel rendelkező ProtoHox klaszter Anterior, Group3 és Posterior.

Ebben az esetben a Cnidarianok elvesztették volna a PG3-t és az Xlox-ot, és a bilateriaiak eredetén bekövetkezett komplexitás növekedése csak a Central Hox gén eredetéhez kapcsolódik.

Ez a modell jobb a PG3 és az Xlox szoros filogenetikai kapcsolatával. Azonban az érv még mindig megköveteli, hogy két gén PG3 és Xlox elveszett önállóan a Cnidárius családban. Összefoglalva, az i a két génnel rendelkező Hox és ParaHox klasztereket ábrázoló Cnidarianok intenzív keresésére alapozva, ii azt a megállapítást, hogy a korai bilateria négy és három génnel rendelkezett Hox és ParaHox klaszterekkel, iii a kibővített A bazális komplex bilateriaiak Hox klasztere hét Hox géniv a Hox és a ParaHox csoport alacsony bootstrap értékei, és v az a feltételezés, hogy a Hox és a ParaHox gének száma korrelálhat a testterv összetettségének növekedésével, és az antero-posterior diverzifikáció, a következő hipotézist javaslom a főbb Metazoan evolúciós átmenetekre vonatkozóan 3b.

A jelenlegi Cnidarianok olyan klaszterekkel rendelkeznek, amelyek közvetlen 2-Hox, 2-ParaHox primer klaszterek leszármazottai.

Megjegyzések

Harmadszor, platyhelminthes típusú testterv bilateriális evolúció korai szakaszaiban a Hox komplex további gén átfedéseket hajtott végre a klaszter központi részén, amely a PG4, PG5 és PGs6—8 alapító génekből származott.

A Protostome és a Deuterostome vonalakban a Légzési szagot okoz és hogyan lehet eltávolítani és a hátsó Hox gének még mindig a Hox klaszter tartalmának duplikációjával generálódnak. Kísértés, hogy feltételezzük, hogy ezek a génszámok változásai okozottak ezekre a jelentős átmenetekre. Akár két vagy négy gént is tartalmazott, nem kétséges, hogy a ProtoHox klaszter platyhelminthes típusú testterv másolódott, mint a bilateriák platyhelminthes típusú testterv való eltérése.

Ahol a ProtoHox klaszter eredetileg vagy megduplázódott, nem világos. Az alacsonyabb metazók helyes elágazása, nevezetesen a ctenoforok, a placozók és a szivacsok nem világosak pl. Martindale et al. Egyetlen Hox-szerű gén lehet jelen a Platyhelminthes típusú testterv Finnerty és mtsai,és a szivacsokban nem jelentettek teljes Hox-szerű géneket.

Találd 2: cis vagy trans? A kapcsolat valószínűségének legmegbízhatóbb hipotézise az, hogy az elsődleges Hox klaszter, mielőtt a cnidáriusok és a bilateriaiak eltérése előtt, már szorosan kapcsolódott az Evxhez.

Az emberi platyhelminthes típusú testterv Pollard és Holland elemzése azt sugallta, hogy az Antennapedia család négy homeobox klasztere, a kiterjesztett Hox klaszter a Hox klaszter, valamint a kapcsolódó homeobox gének Evx és Moxaz NKL klaszter amely magában foglalja a homeobox géneket, mint például Nkx, Msx, Dlx, Tlx Emx, vagy Lbx és az EHGbox fürt beleértve az En, HB9, Gbx a tandem gén duplikáció és a klaszter duplikációk következtében keletkezett egy ősi UrArcheHox génből a metazo evolúció korai szakaszában 4a.

Ezen túlmenően az ilyen klaszterek bizonyítéka az amfioxus és a Drosophila genomjában is megtalálható Castro és Holland, ; Luke és mtsai, Ennélfogva a ProtoHox klaszter duplikálta volna a nem átmeneti transz duplikációvalaz elsődleges Hox klaszter az EHGbox és az NKL primer klaszterek mellett marad, míg az elsődleges ParaHox klaszter a genom más pozícióira ugrott volna 4a. Ez a javaslat a es humán genom-leképezésen alapult, ahol az Evx és a Mox a Hox klaszter azonos végéhez 5'-végéhez kapcsolódtak, és feltételezték, hogy mind az Evx, mind a Mox a Hox klaszter gének tandem-duplikációjából származik.

ProtoHox duplikáció és az Antennapedia-szerű homeobox klaszterek. Ne feledje, hogy az Evx és a Mox egyaránt a Hox fürt ugyanazon oldalán helyezkedik el. A Mox osztályt ritkán vették fel a filogenetikai elemzésekbe, és homályosan nevezték el a hiányzó ParaHox központi génnek Gauchat et al.

Ennek eredményeképpen az Evx és a Mox egyaránt a Hox fürt ugyanazon oldalának mellé kerül. A mai napig Mox-ot nem találták a ParaHox klaszter mellé semmilyen vonalban.

És iii Evx, Mox, Hox és ParaHox, a kiterjesztett Hox-szerű klaszter egyetlen cisz- duplikációs eseményének eredményeként 4b.